Társadalmi
elkötelezettség

Felelősség a természetért

Az Agroker Holding Zrt.-nél felelősséget érzünk a természeti környezetünkért, valamint azért a szűkebb és tágabb közösségért, amelyben élünk és dolgozunk. Hiszünk abban, hogy felelősek vagyunk a mezőgazdaságból élők megélhetéséért, az előállított termények egészségességén keresztül a fogyasztókért, és végső soron a jövő generációjáért. Ezért vállalati döntéseink során mindig mérlegeljük a fenntarthatóság kérdését és a környezetünk érdekeit. A CSEBER (csomagolóeszköz begyűjtési rendszer) programhoz csatlakozva, felelősen járunk el a növényvédő szer csomagolóanyag begyűjtésével és a forgalmazóhoz való visszajuttatásával.

Felelősség az emberért

Képzések

Napjaink egyre növekvő és gyorsuló információáramlása, a változások naprakész követése szükségessé teszi a folyamatos szakmai továbbképzést. A tulajdonosi szemlélet egyik alappillére, hogy a minőségi fejlődés és növekedés záloga a szakképzett és motivált munkatárs. Ennek jegyében munkatársaink rendszeren kép- zéseken vesznek részt.

Egészségmegőrző program

Vállalatvezetésünk nagy hangsúlyt fektet a munkatársak testi és lelki egészségének megőrzésére. Pályá- zati forrásból egészségnapokat tar- tunk, amelyeken a dolgozók többek között stresszkezelő, elsősegély és újraélesztési tanfolyamokon vesznek részt. 

Üzemorvos alkalmazásával és évi rendszeres szűrővizsgálattal támo- gatjuk dolgozóinkat a betegségek megelőzésében.

Sport és kultúra támogatás

Városunk büszkeségét, a nyíregyházi NB I. A-s kosárlabdacsapatot segítjük a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges feltételek megterem- tésében.

A Mandala Dalszínház munkáját nagyra becsüljük, és évek óta támogatásunkkal biztosítjuk a társulatot színvonalas produkcióik alkotásában. Évvégen jótékonysági koncertre hívjuk meg kiemelt beszállítóinkat, így köszönve meg az egész éves együttműködést. Az esemény teljes bevétele a Magyar Hospice Alapítványt illetti, így részvételünkkel hozzájárulunk a gyógyíthatatlan daganatos betegek humánus életvégi ellátásához.