Visszáru 


A távollevők között kötött szerződésekről, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalma szerint, a Vevő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.


A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.


Az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


Amennyiben szeretne élni a elállás jogával, kérjük a terméket csomagolja be, majd a kitöltött visszáru nyomtatvánnyal együtt küldje vissza a következő címre:


Agroker Holding Zrt.

4400. Nyíregyháza, Kinizsi út 2.